Indywidualny Plan Wsparcia – w praktyce

Indywidualny Plan Wsparcia – w praktyce

Szkolenie Indywidualny Plan Wsparcia to szkolenie praktyczne, w którym znajdziesz: wzory, przykłady, szablony. Opowiem ci o funkcji jaką pełni Pracownik Pierwszego kontaktu i za co odpowiedzialny jest zespół opiekuńczo terapeutyczny. Przybliżę ci znaczenie pracownika adaptacyjnego i pokażę jak powinien wyglądać prawdziwy Plan Adaptacyjny.

Program szkolenia

Moduł 1 Pracownik Pierwszego Kontaktu

Lekcja 1: Kim jest Pracownik Pierwszego Kontaktu?

Lekcja 2: Obowiązki Pracownika Pierwszego

Lekcja 3: Zasady jakimi powinien się kierować PPK

Lekcja 4: Dokumentacja za jaką odpowiedzialny jest PPK

Moduł 2 Zespół opiekuńczo terapeutyczny

Lekcja 1: Piramida potrzeb Maslow

Lekcja 2: Potrzeby seniorów

Lekcja 3: Zadania zespołu

Moduł 3 Plan Adaptacyjny

Lekcja 1: Plan Adaptacyjny

Lekcja 2: Pierwsza wizyta w DPS

Lekcja 3: Przyjęcie do DPS co zrobić?

Lekcja 4: Plan Adaptacyjny przykład

Moduł 4 Indywidualny Plan Wsparcia

Lekcja 1: Indywidualny Plan Wsparcia przykład

Lekcja 2: Plan terapeuty przykład

Lekcja 3: Cel ogólny i szczegółowy

Lekcja 4: Plan godzina po godzinie

Lekcja 5: Plan podsumowanie

Moduł Podsumowanie

Lekcja 1: Podsumowanie

Moduł Bonus

Lekcja 1: Komunikacja

Copyright © 2020 akademia-czas-seniora.pl