Site Overlay

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Sklep internetowy Akademia Czas Seniora (dalej: Sklep) troszczy się o Twoją prywatność. W tym dokumencie możesz znaleźć zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze Sklepu funkcjonującego pod adresem www.akademia-czas-seniora.pl . W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą polityką prywatności i plików cookies (dalej: Polityka prywatności) możesz się skontaktować ze Sklepem pod adresem e-mail: biuro@czas-seniora.pl .          

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Łukasz Kospin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KML Łukasz Kospin z siedzibą w Łodzi (93-331), ul. Kurczaki 49 lok. 10, NIP: 9820279804, REGON: 101566781, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@czas-seniora.pl,

zwanym dalej „ADO”. Kontakt z ADO w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@czas-seniora.pl ,

oraz właściciel platformy WP Idea, Michał Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Better Profits Michał Jaworski z siedzibą w Kazimierzu Biskupim przy ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6652630138, e-mail: kontakt@upsell.pl. Szczegółowe dane dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez firmę Better Profits Michał Jaworski znajdują się tutaj – https://wpidea.pl/polityka-prywatnosci/ .

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, jako ADO przetwarzamy Wasze dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej można znaleźć wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 1. W celu realizacji zamówienia przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 2. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
 3. adres e-mail,
 4. numer telefonu,
 5. numer NIP – w przypadku przedsiębiorców,
 6. data rejestracji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 1. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 2. imię i nazwisko,
 3. adres e-mail,
 4. numer zlecenia,
 5. ewentualnie numer rachunku bankowego — w przypadku zwrotu pieniędzy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 1. W razie korzystania z usługi elektronicznej w postaci konta na stronie www.akademia-czas-seniora.pl, będziemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
 2. login i hasło.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 1. W celu kontaktu z nami w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 2. numer telefonu – w razie kontaktu telefonicznego,
 3. adres e-mail – w razie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 4. numer zlecenia,
 5. imię i nazwisko.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 1. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 2. imię i nazwisko/ firma,
 3. adres zamieszkania lub adres siedziby,
 4. numer NIP,
 5. numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez ADO z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, m.in. rejestru użytkowników, zgłaszających sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
 2. imię i nazwisko,
 3. adres e-mail,

ponieważ, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez ADO z obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Informujemy również, że realizacją usługi polegającej na utworzeniu konta i jego utrzymywaniu, umożliwiającego dostęp do produktów Sprzedawcy innych niż szkolenia, zajmuje się Michał Jaworski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Better Profits Michał Jaworski z siedzibą w Kazimierzu Biskupim, o kim była mowa powyżej. To właśnie wspomniany przedsiębiorca przetwarza dane pozyskane w związku z obsługą konta.

III. Cookies

 1. ADO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies (krótkie informacje tekstowe), zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a).
 2. Cookies spełniają wiele funkcji na stronie internetowej, które postaramy się opisać poniżej:
 3. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu użytkownika. Ich zadaniem jest ochrona danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 4. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, żeby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z jej funkcji, co jest możliwe m.in. dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Umożliwiają sprawne poruszanie się na stronie internetowej oraz poszczególnych podstronach;
 5. stan sesji— w plikach cookies wielokrotnie są zapisywane informacje o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej oglądają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają więc ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 6. utrzymanie stanu sesji — jeżeli użytkownik loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji, w związku z czym po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 7. tworzenie statystyk— pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics, aczkolwiek dane zbierane przez te narzędzia nie są zestawiane z Twoimi danymi osobowymi.
 8. Istotne jest to, że wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.
 9. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 10. Mając na uwadze Twoją autonomię w korzystaniu ze stron internetowych, musimy uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.
 11. Informujemy również, że na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, YouTube, Instagram. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Twoja przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.
 12. Administratorzy serwisów społecznościowych wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji o tożsamości aby pokazać, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.
 13. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.
 14. Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 15. Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Twojego prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko można znaleźć w politykach prywatności poszczególnych usługodawców:
 1. Prawo wycofania zgody
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć.
 3. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to w tym celu należy wysłać maila do ADO na adres e-mail: biuro@czas-seniora.pl .
 4. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.
 5. Podstawa podania danych osobowych
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednak w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 7. Aby zlecić usługę, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, e-maila i telefonu — bez tego nie jestem w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.
 8. Abyś mógł otrzymać fakturę za usługi, należy podać wszystkie dane wymagane prawem podatkowym: imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP — bez tych danych nie mamy możliwości prawidłowego wystawienia faktury.
 9. Aby móc się skontaktować z Tobą telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, należy podać numer telefonu — bez tego nie będziemy mogli nawiązać kontaktu telefonicznego.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

 1. W razie konieczności, przekazujemy Twoje dane osobowe firmom obsługującym szybkie płatności, kancelarii prawnej, firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie kurierskiej, dostawcy platformy WP Idea i systemu do fakturowania oraz firmie ubezpieczeniowej (jeżeli pojawia się konieczność naprawienia szkody).
 2. Może dojść do sytuacji, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym, uprawnionych do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury, urzędy skarbowe.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych dostępnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft lub Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, w związku z czym, według przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich. Z uwagi na fakt, że nie stosuje się tam, z reguły przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. Mając na uwadze powyższe, każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Informujemy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie Komisji Europejskiej, która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W razie wątpliwości, udzielimy Tobie dodatkowych informacji odnośnie przekazywania danych osobowych.
 5. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które zostały przekazane do państwa trzeciego
 6. Okres przetwarzania danych osobowych
 7. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 8. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Należy również pamiętać, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 9. W zależności od rodzaju danych osobowych, przetwarzamy je przez okres:
 10. trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia konta;
 11. przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy – w przypadku danych niezbędnych do realizacji zamówienia; ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również identyfikacji klienta powracającego;
 12. do czasu upływu terminu uprawnień z rękojmi – w przypadku danych osobowych związanych z uruchomieniem procedury reklamacyjnej;
 13. 5 lat — w przypadku danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 14. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, ale nie dłużej niż przez 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 15. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, ale nie dłużej niż przez 5 lat — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO;
 16. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w przypadku danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania plików cookies i administrowania stroną internetową.
 17. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 18. Prawa podmiotów danych
 19. Informujemy, że posiadasz prawo do:
 20. dostępu do swoich danych osobowych;
 21. sprostowania danych osobowych;
 22. usunięcia danych osobowych;
 23. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 24. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 25. przenoszenia danych osobowych.
 26. Wymienione wyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru bezwzględnego. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach mamy prawo odmówić Tobie ich spełnienia. Zaznaczamy jednak, że jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to następuje to po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 27. W każdym momencie przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami mogę odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 28. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 29. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 30. Swoje prawa możesz zrealizować poprzez wysłanie maila do ADO na adres biuro@czas-seniora.pllub wysłanie informacji na adres siedziby ADO, wskazany
  w punkcie I.
 31. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli stwierdzisz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronie internetowej ADO.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.